ccc ` 1

Eerlijk delen?

Startpagina
Alle informatie
Opsomming fouten
Doel van deze site
Wie staat er achter?
Waarom deze site?
Beantwoording
Wanneer bereikbaar?
Wat kan ik doen?
Berekeningen?
Copyright

Pagina 2
Wie vraagt aan?
Ex niet te vinden
Verevening
Rekenregels:
- Wet VPS
- Boon van Loon
Convenant
Info aan ex
Uitstel pensioen
Reparatie
Geen verevening
Partnerpensioen
Op risicobasis?
Rijksoverheid (link)
Wezenpensioen
Wet VPS uitsluiten
Afstand Nab.pensioen
Opzettelijk verzwijgen

Pagina 3
Verjaring BW3 178
Oproep geen pensioen
Buitenlands pensioen
Buitenlands huwelijk
Welke rechtsmacht
Conservatoir beslag
Conversie Wettelijk?
Wanneer Conversie
Altijd toestemming
Indexatie na conversie
Ander ver. percentage
Afstand doen
Kosten verzekeraar
Kosten advocaat
Offerte
Overlijden
Alimentatie en:
-Pensioen
-Pré-pensioen
Tijdelijk pensioen
Fiscus en pensioen
Burgerservicenummer
Fiscus en kosten

Pagina 4
Einde samenwonen
Flitsscheiding Geschiedenis :
Partnerpensioen 1973
Boon van Loon 1981
Verevening 1995
Huwelijkse voorwaarde
Wet VPS of
Boon van Loon
Sch van Tafel en Bed
Hertrouw
Waarde-overdracht :
mbt scheiding
mbt partnerpensioen

Pagina 5
Pensioenverweer
Tijdig aanvragen!
Niet tijdig?
Bijzonder Partnerpens
Eerder met pensioen
Uitstel pensioen

Uitleg dmv cijfers
:
Normale verdeling
Wettelijke conversie
Algehele conversie
Conversie ja of nee
Boon van Loon
Plus Art. 30-70

Pagina 6 (Eerlijk?)
Delta lloyd
De helft?
Wettelijke conversie?
Algehele conversie?
Waarde-overdracht?
Verduistering (B)PP?
Samenwoning?
Vereveningsgrens?
Indexering?
Communicatie?
Partnerpensioen?
WVPS voor nov '81?
Boon van Loon:
- verjaart het?
- eerlijk?
- controle cijfers?

Pagina 7
U zoekt een advocaat
Kantonrechter
Probleem advocaat
Nuttige adressen
Waar moet ik zijn?
Grens verevening
Indexering/toeslagen
Info door verzekeraar
Klacht Ombudsman
Advocaat toevoeging
Rechtsbijstand vzi

Pagina 8
Boon van Loon Info:
-Berekening
-Welke aanspraak
-Indexering
-Backservice
-Rechtbanken
-Haviltex-Criterium
-27.11.1981 heilig?
-Juiste tarief!
-Korten
-Al eerder gekort?
Telegraaf 30.04.201

Pagina 9
Siemens/PME

Pagina9a
Rechtsongelijkheid

Pagina10
Foute tarieven
- PME en PMT
- BPF Bouw

Pagina11
Boon van Loon arrest

Pagina11a
Arresten mbt BvL

Pagina 12
Waar heeft u recht op

Pagina 12a
Procederen?

Pagina 13
Eindloon!!!!!
Het grote bedrog!

Pagina 16
Nationale Nederlanden


OPROEP!
FACEBOOK

Gratis opvragen
formulier:
Mededeling van scheiding ivm verdeling van ouderdomspensioen

rijksoverheid

Andere handige links

Belangrijk!
Nog niet gescheiden?
Pensioenverweer

OPROEP
U ontvangt geen pensioen van uw ex-partner? Zie pag 3:
Boon van Loon

Scheiding niet binnen 2 jaar gemeld bij verzekeraar? Vraag toch om opgave!
Zie pagina 5.

Controle Boon van Loon berekening!
Zie pagina 6

Aantal bezoekers
totaal: 255.366

in 2016 : 25.934
in 2017 : 34.763
in 2018 : 36.446
in 2019 : 40.678
in 2020 : 29.085

NB. Zie pagina 8

Betaalt U teveel?
Juiste tarief!

Berekeningsdatum!
Eerst nu aangevraagd U betaalt wel tot 2x teveel

U zoekt een advocaat

 

 

 

 

 

Kvk 08056094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website Pensioen-Scheiden

U vind hier alle informatie om het pensioen bij scheiding op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen. Vind u niet de informatie die u zoekt, neem dan met mij contact op!

GESCHEIDEN NA 27 NOVEMBER 1981?
Ontvangt u het pensioen van uw ex waar u recht op heeft? Betaalt u het juiste pensioen aan uw ex-partner? Te veel? of te weinig? Zoek het nu uit! Als u te lang wacht, kan het te laat zijn!

Wist u dat er vrouwen zijn, die ten onrechte,
- ook na 23 jaar huwelijk, geen pensioen van hun ex krijgen?
- 100% moeten overdragen hetgeen opgebouwd is

Wist u dat er mannen, advocaten, pensioenuitvoerders zijn,
- die ............ Lees Verder! (laatste aanpassing 21.06.2020)

Hoe het ABP denkt over het Boon/van Loon arrest en de
Wet VPS. Tot stand gekomen, als gevolg van een gesprek wat
op 29.11.2019 in Heerlen met het ABP plaats vond!

ABP heeft brief 01.07.2020, laat staan 30.07.2020 in feite niet beantwoord!
Is de heer A. Paulis
, direkteur Actuariaat van het ABP, het ermee eens, dat het ABP opgaven verstrekt, waardoor de eigen deelnemer (ten onrechte) meer moet verrekenen met zijn ex-partner dan wanneer de opgave verstrekt zou zijn op het moment van scheiding? Zie ook: WistUdat!

Waarom verstrekt het ABP geen onderbouwing meer bij haar Boon van Loon berekeningen? Waar zijn ze bang voor?

Onderstaande pensioenverzekeraars kunnen ongestraft blijven doorgaan met het maken van structurele fouten:

Nationale Nederlanden en BTPF Zorgverzekeraars:
Als u gescheiden bent voor 01.05.1995 en er was sprake van een eindloonregeling, dan is het te verrekenen pensioen te laag of wellicht zelfs op nihil vastgesteld!!!

Delta Lloyd: Als sprake is van een beleggingsconstructie is het mogelijk dat u, als ex-partner niet voor verevening in aanmerking komt. Delta Lloyd rekent niet juist! Nu wel?
Siemens/PME: Bent u gescheiden voor 01.05.1995 en werkte uw ex bij Siemens, dan is het te verrekenen pensioen niet juist vastgesteld!!! Wist U dat PME geen berekeningen meer verstrekt? Hebben ze dat gedaan omdat ze Siemens dekken?
ABP,NN, PGB *), PMT, BPF Bouw: Hanteren voor het vervaardigen van een Boon/van Loon-opgave het tarief op de datum aanvraag. Het arrest lappen ze daarmee aan hun laars. Het te verrekenen pensioen wordt veel te hoog vastgesteld. U wordt dus gestraft omdat u te lang gewacht heeft met het opvragen van een berekening! En er zijn meer pensioenuitvoerders die dat doen!!!
ABP, BPF Bouw, Rabobank Pensioenfonds: Wordt het te verrekenen pensioen voor en na ingang geïndexeerd? Te recht niet of terecht wel? Onterecht niet of onterecht wel?

*) Met ingang van 01.02.2019 vervaardigt PGB de opgaven echter weer op basis van de juiste tarieven, dus op basis van de tarieven op het moment van scheiding! U kunt met succes om een herberekening vragen!

Wordt pensioen veelal ten onrechte gekort?
Het korten van pensioen is niet terecht als er aanspraken zijn toegezegd door de werkgever! Pensioen gepensioneerde en ex-partner door omzetting gulden naar euro gehalveerd?

Verjaring Boon/van Loon-arrest (scheiding voor 01.05.1995)
BW 3 art 179 2e lid:
Verdeling van een gemeenschappelijk goed kan te allen tijde gevorderd worden, indien bij een verdeling tot de gemeenschap behorende goederen zijn overgeslagen! M.a.w. uw aanspraak op een deel van het pensioen van uw ex, kan niet verjaren!!!!!! Zie ook BW3 art 178 1e lid.

Betaalt u het juiste pensioen aan uw ex-partner?
Wordt u als u gescheiden bent vogelvrij verklaart als het erop aankomt dat uw pensioen juist verdeeld wordt? Is er in Nederland een instelling die boven de verzekeraar staat en uw rechten beschermt? Kan de Rechtbank u beschermen? Een advocaat? De Ombudsvrouw Pensioenen?

Advocaat en Rechter: Weten ze, waar ze het over hebben?
Uw ex spant een rechtszaak aan. Maar wat, als de pensioenuitvoerder in de fout is gegaan? En wat als de advocaat geen of onvoldoende pensioenkennis heeft? Kan de rechter dan een juiste uitspraak doen?

Krijgt u het juiste pensioen van uw ex-partner?
Vraag altijd om een onderbouwing van de aanspraken!

Wordt uw pensioen geïndexeerd? Terecht of onterecht! Geen proces mogelijk tegen Nederlandse pensioenverzekeraar.

Zonder gesubsidieerde rechtsbijstand kan niet geprocedeerd worden. Het risico is te groot. Waarom?

Brieven naar: De laatste jaren brieven gestuurd naar de betrokken Ministeries en staatssecretarissen, de Kamers en overigen instanties, zodat niemand ooit meer kan zeggen, dat heb ik niet geweten!

Wilt u wettelijke conversie toepassen? Pas op!

Rechtsongelijkheid! Steelt de Nederlandse Staat? Ja dus!
Wist u dat de Nederlandse Staat u straft als u het aan uw ex uit te keren pensioen zelf uitkeert in plaats van dat door de pensioenuitvoerder te laten uitkeren? U betaalt zorgpremie over pensioen wat niet van u is en ontvangt te weinig zorgtoeslag en ......

Bent u een vrouw en gescheiden voor 1 mei 1995 en deelnemer bij het ABP of het AMP en moet u uw pensioen verrekenen? Dan is het mogelijk dat u al uw pensioen opgebouwd tot de datum scheiding met uw ex-partner verrekent!

Scheiding voor 1 mei 1995. Nooit meer dan 50%!
Wist u dat er een Arrest van de Hoge Raad ligt waarin staat dat u nooit meer dan 50% hoeft te verrekenen met uw ex-partner!

Brief 25.01.2019 aan Minister Wouter Koolmees
Met ingang van 01.01.2021 komt er een een nieuwe Wet Verdeling Pensioen met als standaard in geval van scheiding Algehele Conversie! Graag ook de bestaande Wet VPS aanpassen op alles wat er tot nu fout gaat!!!!!!!!

Er is iets grondigs mis met de Nederlandse Rechtsstaat
2015.10.10 - Open aangetekende brief aan ......

Fiscus en kosten!
Wist u dat u alle kosten (o.a. advocaat- en proceskosten) die u moet maken om tot pensioenverrekening (verkrijging) te komen kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting?
Geldt ook voor scheidingen na 1 mei 1995, mits .....

Het doel van deze site is:

* een brug te slaan tussen pensioenverzekeraars, bedrijfspensioenfondsen, advocaten, notarissen, echtscheidingsbemiddelaars en beide ex-partners, met name op het gebied van scheiden/delen van pensioenvermogens;

* de informatie die pensioenverzekeraars verstrekken voor scheiding en na scheiding te verbeteren!

* advocaten, notarissen en echtscheidingsbemiddelaars en partners of ex-partners inzicht te geven in de moeilijke pensioenmaterie met betrekking tot scheiding

Wie staat er achter deze site :

Mijn naam is Peter Jung. Ik ben ruim 35 jaar werkzaam geweest als pensioenspecialist bij één van de grootste pensioenverzekeraars van ons land.
De laatste 20 jaar met name als specialist op het gebied van scheiding, einde geregistreerd partnerschap en beëindiging samenwonen. Niet alleen op het gebied van pensioen in samenhang met scheiding, maar ook op juridisch gebied.

Het waarom van deze site

In die 20 jaar heb ik ervaren:
- hoe slecht sommige advocaten geïnformeerd zijn op pensioengebied
- hoe slecht sommige verzekeraars (ex) partners informeren
- hoe recht- of onrechtvaardig onze wetgever hiermee omgaat
- hoe ex-partners met elkaar kunnen omgaan.

Wat gaat er fout of is niet goed geregeld:
- sommige verzekeraars verstrekken geen polis aan de ex-partner
- sommige advocaten informeren partners onvoldoende over hun mogelijkheden
- sommige verzekeraars werken niet mee aan een andere verdeling (conversie)
- sommige partners informeren de pensioenverzekeraar niet dat ze gescheiden zijn
- sommige partners informeren de pensioenverzekeraar niet wat is afgesproken
- sommige verzekeraars verstrekken geen informatie over de mogelijkheden
- sommige verzekeraars maken (bewust) structurele fouten
- indien sprake is geweest van waarde-overdracht wordt meestal niet juist gedeeld

Wat moet anders :
- advocaten moeten zich beter laten informeren
- advocaten moeten (ex)partners beter informeren
- advocaten moeten een waterdichte dagvaarding opstellen
- pensioenverzekeraars moeten meer informatie verstrekken
- pensioenverzekeraars moeten de ex-partner beter informeren
- het pensioenvermogen moet eerlijker verdeeld kunnen worden (=wetswijziging)
- de Nederlandse Staat moet de belastingwetgeving aanpassen

Beantwoording van uw vragen
Wanneer het beantwoorden van uw vraag niet al teveel tijd kost, zal deze gratis beantwoord worden. Stelt u meerdere vragen of vergt de beantwoording meer tijd, dan breng ik u € 36,- per uur of een gedeelte daarvan in rekening.

U kunt een mail sturen naar : info@pensioenscheiden.nl

U kunt mij bereiken onder telefoonnummer : 06 520 35 795

Bereikbaar:
Maandag van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Dinsdag tot en met donderdag van 10.00 - 14.00 uur.
Mocht u mij toch niet kunnen bereiken dan spreekt u een boodschap in of SMS't of WhatsAppt u. Ik neem dan zo snel als mogelijk met u contact op.
U kunt me natuurlijk altijd een mail sturen!

Berekeningen

Alle in de site genoemde cijfers zijn indicaties, waar u geen rechten aan kan ontlenen. Voor een nauwkeurige berekening dient u zich te wenden tot uw pensioenuitvoerder.

Waar kan ik u mee helpen

- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor pensioenverrekening of verevening.
- Een indicatieve opgave vervaardigen van het te verrekenen pensioen
- Onderzoeken of u niet te veel met uw ex-partner moet verrekenen
- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor Bijzonder Partnerpensioen.
- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor indexering van het pensioen.
- Onderzoeken of u niet teveel indexering betaalt aan uw ex-partner
- Uw ex aanschrijven dat u in aanmerking wilt komen voor pensioenverrekening.
- Dat hij/zij tot betaling overgaat van het te verrekenen/verevenen pensioen.

Inzichtelijk maken Wettelijke of Algehele conversie

Ik kan voor u inzichtelijk maken, wat het betekent in cijfers als overgegaan zou worden tot Wettelijke conversie of Algehele conversie

Wordt uw pensioen echt met 50% verminderd of toch met minder!
Wat zijn de voordelen of de nadelen!
Of is het misschien toch verstandiger pensioenverevening toe te passen!

Copyright

Copyright 2008-2020 Pensioenscheiden. Ik behoud mijn rechten voor. Alle vermelde informatie op deze website mag gebruikt worden in artikelen of anderszins, mits hiervoor toestemming is verleend.