Betaalt u het juiste pensioen aan uw ex-partner?

Verstrekt de pensioenuitvoerder de juiste informatie om te verrekenen of te verevenen?
Een aantal hele grote pensioenuitvoerders vervaardigt de berekeningen op basis van de huidige tarieven in plaats van op de tarieven op het moment van scheiding. De argumenten die ze hiervoor hebben zijn divers, zoals we hebben de tarieven niet meer in ons bezit. Als je het er niet mee eens bent, dan laat je de berekening toch door iemand anders uitvoeren! In het Boon van Loon arrest bepalend voor scheidingen tot 1 mei 1995 zijn geen rekenregels gegeven, waardoor pensioenverzekeraars denken zich dit te kunnen permitteren. In het arrest wordt echter duidelijk omschreven dat de waarde op het moment van scheiding bepalend is.

Zie ook: Pensioenuitvoerder voert Boon van Loon arrest niet meer uit!

ABP: Vanaf november 1981 tot en met heden vervaardigt het ABP de Boon van Loon berekeningen op twee levens. Rekening wordt gehouden met het feit dat de meeverzekerde partner eerder komt te overlijden en dat deze daarvoor gecompenseerd dient te worden. Voor vrouwelijke deelnemers betekent dat, dat om en nabij de 100% van de opgebouwde aanspraken tot de datum scheiding overgedragen dienen te worden aan de ex-partner. Voor mannelijke deelnemers betekent dat, dat ongeveer 70% van de opgebouwde aanspraak tot het moment van scheiding overgedragen dient te worden.

Zie ook: Bent u een vrouw en gescheiden voor 1 mei 1995?

ABP: Spreek het ABP al een aantal jaren aan op de door hun vervaardigde opgave op basis van het Boon van Loon arrest. Van af ongeveer april 2011 verstrekt het ABP alleen nog maar een opgave waarbij alleen het te verrekenen bedrag vermeld wordt. Een onderbouwing wordt niet meer gegeven. De opgave kan door u niet meer gecontroleerd worden. Als u de opgave zou kunnen toetsen aan uw eigen administratie, zou u kunnen vaststellen dat u veel meer dan 50% van het opgebouwde pensioen aan uw ex-partner moet overdragen. Mannen om en nabij 70%. Vrouwen om en nabij 100%.
Waarom verstrekt het ABP geen onderbouwing meer? Waar zijn ze bang voor?

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid: Indexeert ten onrechte het te verrekenen pensioen van mensen die nog actief verzekerd zijn (dus premie betalen) en gescheiden zijn voor 1 mei 1995. Er ligt een arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2006, AW 6163, CO5,134HR, waarin aangegeven wordt dat als het pensioen geïndexeerd wordt het te verrekenen pensioen ook geïndexeerd dient te worden. Het hof oordeelde dat dit geheel in lijn is met het arrest Boon van Loon. Alleen de indexeringen vanaf 01.01.2006 zijn ten rechte!

Zie ook: BPFbouw 

Belastingwetgeving (u betaalt zorgpremie over inkomen dat u niet geniet!)
Als uzelf het verrekende of verevende pensioen rechtstreeks uitkeert aan uw ex-partner betaalt u, ondanks dat u dit inkomen niet geniet, zorgpremie over dit stuk pensioen. Maar niet alleen dat, ook uw zorgtoeslag en of huurtoeslag wordt daardoor te laag vastgesteld.

Zie: Rechtsongelijkheid

Laatstelijk aangepast: 24 september 2018