https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id='UA-163596338-1 Korten Pensioen terecht?

Brieven naar .......

Datum Link Brief naar Inhoud Rc
2009.06.24 14 Voorzitter 2e Kamer der Staten-Generaal Reactie op evaluatie WVPS van 28.04.1994  
2013.03.25 1 Persbericht aan dagbladen, tijdschriften en .. Pensioen na scheiding vaak oneerlijk verdeeld  
2015.10.10 15 Ombudsman Pensioenen *1 Er is iets grondigs mis  
2016.02.09 103 van Jette Klijnsma aan Tweede Kamer Vragen 2e Kamer Ulebelt SP  
2016.12.12 OP Ombudsman Pensioenen ABP weigert opgave premievrije aanspraken  
2017.01.30 100 Staatssecretaris Sociale Zaken en ...... Te verrekenen pensioen - hoogte ABP  
2017.02.09 101 Staatssecretaris Sociale Zaken en ..... Te verrekenen pensioen - Siemens  
2017.02.16 102 Staatssecretaris Sociale Zaken en .... Te verrekenen penisoen - NN  
2017.07.06 17a Nationale Ombudsman Rechtsongelijkheid  
2017.07.06 18 Staatssecretaris Sociale Zaken Reactie op uw brief 20.03.17 tot 01.05.1995  
2017.07.06 18a Staatssecretaris Sociale Zaken Reactie op uw brief 20.03.17 VA 01.05.1995  
2017.07.18 18b aan PensioenScheiden van St Soc Zaken Antwoord op brief 06.07.2017  
2017.10.19 19 Hoge Raad der Nederlanden Uitspraken rechtbanken Pensioen Scheiding  
2017.10.19 19aa Nederlandse Orde van Advocaten Uitspraken rechtbanken Pensioen Scheiding  
2017.11.01 19b Vereniging van Familierechtadvocaten Uitspraken rechtbanken Pensioen Scheiding  
2017.11.11 19a Raad voor de Rechtspraak Uitspraken rechtbanken Pensioen Scheiding  
2019.01.22 19bb Ministerie van Justitie en Veiligheid Gesubsidieerde Rechtsbijstand  
2019.01.25 14 Min Soc Zaken t.a.v. Wouter Koolmees Aanpassing Wet VPS 2021  
2019.11.29 ABP Weergave gesprek met ABP Ten kantore ABP  
2020.03.21 ABP PensioenScheiden Reactie ABP nav overleg d.d. 29.11.2019  
2020.07.30 ABP Rappel brief t.a.v. mevr Woortman Geen reactie gehad op brief 01.07.2020  
2021.10.08 ABP Van ABP naar M Pensioen-Consultancy/Support Hoe bepaalt ABP het Bijzonder NP  
2021.10.14 ABP ABP Klachten en Bezwaren Van Fulltime naar Parttime en terug naar Fullt  
2022.01.12 ABP ABP Ex krijgt teveel, huidige partner te weinig  
2022.02.03 Put1 o.a. Hoge Raad, Nat. Ombudsman, Ned Bank ABP voert arresten Hoge Raad niet meer uit  
2022.02.09 ABP o.a. Hoge Raad, Nat. Ombudsman, Vzi Kamer ABP stelt NP te laag of te hoog vast  
2022.02.25 Put o.a. Hoge Raad, Vzi Kamer, Raad Rechtspraak PSW artikel 8 lid 1 t/m 4 + Arrest HR nov 1993  
2022.04.11 ABP ABP Opgave pensioen en NP partner niet juist, 50%  
2022.06.30 ABP Van Ombudsman Pensioenen aan ABP Ombudsman mag niet oordelen over het ABP  
2022.08.29 ABP ABP en Minister v Binnenlandse Zaken Opgave pensioen niet juist, NP partner fou  
2022.11.30 ABP Naar Minister Binnenlandse Zaken Vaststellen BNP en NP en te verrekenen pensioen  
2022.12.21 ABP Van Minister Binnenlandse Zaken Vaststellen BNP en NP  
2023.01.10 ABP ABP, Commissie van Beroep Opgave pensioen niet juist. NP en BNP fout  
2023.07.20 ABP ABP Klachten en Bezwaren NP en BNP niet juist vastgesteld  
2023.07.21 ABP ABP Klachten en Bezwaren Opgave te verrekenen pensioen niet juist  
2023.10.02 ABP ABP - Commissie van Beroep NP en BNP fout  

*1 - Brief is ook verstuurd aan een aantal kranten, vakbonden, omroepen, weekbladen, alle fracties van de Tweede Kamer en naar de Voorzitter van de Eerste Kamer.

 

 


Laatstelijk aangepast: 09 december 2023

Terug naar: PensioenScheiden