Stichting Pensioenfonds ABP 
T.a.v. de materiedeskundige van het ABP                                               Den Haag, 30 juni 2022                       
Oude Lindenstraat 70
6411 EJ    HEERLEN

van: Ombudsman Pensioenen

Betreft: OP 21-0045

Geachte materiedeskundige,

Dank voor uw uitgebreide reactie van 12 mei 2022 op mijn mail van 21 februari 2022

In mijn brief van vandaag aan de heer Jung kunt u lezen dat ik als Ombudsman Pensioenen niet bevoegd ben te oordelen over de (on)juistheid van de door u in het kader van pensioenverrekening verstrekte opgave van pensioenaanspraken die tot het einde huwelijk zijn opgebouwd. Een vordering tot pensioenverrekening op basis van Boon/Van loon arrest betreft immers een vermogensrechtelijke afwikkeling van het huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding. Bij geschillen over pensioenverrekening is de civiele rechter exclusief bevoegd.

Noot PensioenScheiden 14.09.2022 17.10: Is de Ombudsman Pensioenen ervan op de hoogte dat als niet gekozen wordt voor de vermogensrechtelijke afwikkeling van het huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding dat uit het Boon/Van Loon-arrest blijkt dat dan automatisch gekozen wordt voor de voorwaardelijke uitkering op de pensioendatum van de ambtenaar?

Noot PensioenScheiden 14.09.2022 17.19: Of zou de Ombudsman Pensioenen op de hoogte zijn van het feit dat het ABP met ingang van
1 januari 1996 (en/of ultimo 2003) het Bijzonder Nabestaandenpensioen op basis van de berekeningsgrondslagen 1995 (of ultimo 2003), dus inclusief alle initiële en carriere stijgingen op basis van de dienstjaren tot datum scheiding heeft aangepast, waardoor in feite alle Boon/van Loon opgaven verstrekt door het ABP na 1 januari 1996 foutief verstrekt zijn? Het ABP had immers rekening moeten houden met de hoogte van het aangepaste Bijzondere Nabestaandenpensioen, in de door haar verstrekte opgaven, zoals dat aangepast is op basis van artikel 15 van de Wet privatisering ABP!

Met vriendelijke groet,

Ombudsman Pensioenen

Laatstelijk aangepast: 04 oktober 2022

 

Terug naar Index PensioenScheiden

Terug naar PutABP mbt tot NP en BNP en te verrekenen pensioen