UA-163596338-1 6 juli 2017 Brief aan Nationale Ombudsman

Terug naar website Pensioenscheiden

PensioenScheiden                                                                                                6 juli 2017      
P. G. J. Jung                                                                                               
Van Harenstraat 10                                                                                   
8471 JD  WOLVEGA                                                                                 

Nationale Ombudsman
Antwoordnummer 10870                                                 
2501 WB  DEN HAAG

Betreft:  Discriminerende belastingwetgeving voor gescheiden mensen die hun                 
pensioen zelf met hun ex-partner verrekenen of verevenen.         

Geachte Ombudsman,

Rechtsongelijkheid:
Is aan u bekend dat ex-partners die het recht op uitbetaling van het  verevende pensioen niet via de pensioenuitvoerder geregeld hebben, maar onderling, fiscaal benadeeld worden? Dit geldt dus ook voor alle ex-partners die voor 1 mei 1995 van de echt gescheiden zijn.  De fiscus ziet het te verevenen of te verrekenen pensioen als alimentatie. Dit heeft tot gevolg dat over het verrekenen pensioen met de ex-partner, wat dus in feite geen inkomen voor hun is, toch de volledige zorgpremie betaald dient te worden en de inkomensafhankelijke bijdrage. Doordat het inkomen hoger wordt vastgesteld kunnen minder zorgkosten worden afgetrokken.   

Volgens de Directeur der Directe Belastingen zou hiervoor bewust gekozen zijn om alle zo eenvoudig mogelijk te houden. Dat kan toch niet waar zijn!!!!

Wanneer het pensioen uitbetaald wordt door de  pensioenuitvoerder namens de uitkeringsplichtige aan de uitkeringsgerechtigde heeft deze daar geen last van. Kortom pure discriminatie! Pure rechtsongelijkheid!   
De belastingwetgeving dient hier zo snel mogelijk op aangepast te worden.

Voor de goede orde. Ik spreek niet namens mezelf, maar werd hier op attent gemaakt door verscheidene mensen die ik geholpen heb met verrekenen of verevenen van hun pensioen. 

Met vriendelijke groet,

P.G.J. Jung
Pensioenscheiden

Kvk 08056094

 

Cc:

2017.07.14 Antwoord van B. Parlevliet, junior klachtbehandelaar, namens de
Nationale Ombudsman

Geachte heer Jung,

Dank u voor uw brief van 6 juli 2017. Daarin schrijft u dat het niet eens bent met de belastingwetgeving voor gescheiden mensen die pensioen met hun expartner verrekenen of verevenen.
U vraagt de Nationale Ombudsman om naar uw klacht te kijken. Graag informeer ik u over de behandeling van uw brief.

Behandeling van uw klacht
Volgens de wet mogen wij geen klachten behandelen over de inhoud van wet- en regelgeving. De politiek is verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. In uw geval gaat het over wet- en regelgeving voor gescheiden mensen die hun pensioen verrekenen of verevenen met hun ex-partner. De politiek is verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetgeving. Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen, omdat deze regels wettelijk zijn vastgelegd.

Waar kunt u wel terecht?
Graag wijs ik u erop dat u uw klacht wel onder de aandacht kunt brengen van een vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer of de politieke partij van uw voorkeur. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.tweedekamer.nl of bij de afdeling voorlichting van de Tweede Kamer, via telefoonnummer (070) 318 22 11. Het postadres is: Tweede Kamer der Staten-Geneaal, postbus 20018, 2500 EA, Den haag.

Hebt u nog vragen?
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met mij. U kunt mij op maandag t/m vrijdag bereiken nia telefoonnummer (070) 356 36 18.

Met vriendelijke groet,
De Nationale Ombudsman,
namens deze


B. Parlevliet,
junior klachtbehandelaar

 


Terug naar PensioenScheiden