Terug naar website Pensioenscheiden

Onderstaand persbericht is op 25 maart 2013 om 16.30 verstuurd naar:
Alle landelijke dagbladen
Alle landelijke tijdschriften
Alle landelijke radiostations
Alle landelijke televisiezenders
Naar de Staatscourant
Naar websites van voornoemde media


Pensioen na scheiding vaak oneerlijk verdeeld

LEMMER - Pensioenrechten worden na een scheiding vaak niet eerlijk verdeeld. Pensioenverzekeraars maken structureel fouten, ontdekte Peter Jung uit Lemmer.

De missers hebben diverse oorzaken. Zo verzuimen pensioenfondsen uit te gaan van de tarieven op de scheidingsdatum. Op het moment van de aanvraag – soms decennia later – zijn premies en regels sterk veranderd, wat tot grote verschillen leidt. Ook aan indexering wordt voorbijgegaan.

Ex-partners lopen in sommige gevallen tonnen mis. Een grote groep betreft babyboomers die rond de jaren tachtig zijn gescheiden. Jung: ,,Nu hun ex met pensioen gaat, schrikken mensen van de lage uitkering die ze krijgen.’’

Familierechtadvocaten zijn vaak niet goed op de hoogte van de complexe pensioenregels, constateert Jung. ,,Ze moeten er van uit gaan dat de opgaven van pensioenfondsen correct zijn. Daar zit hem de crux.’’

Pensioenverzekeraars krijgen onvoldoende tegengas, ervaart Jung. ,,Zij maken hun eigen wetten en blijven krampachtig fouten ontkennen om te voorkomen dat ze voor grote groepen mensen correcties moeten toepassen. Individuele gevallen worden zonder tussenkomst van een rechter gecompenseerd.’’

Het gaat mogelijk om duizenden uitkeringen waaraan foute berekeningen ten grondslag liggen. Jaarlijks scheiden in Nederland gemiddeld 33.000 echtparen.

Jung werkte 35 jaar bij Centraal Beheer. De laatste twintig jaar was hij er pensioenspecialist echtscheidingen. Sinds hij zelf met pensioen is, staat hij gedupeerden bij. Hij handelde tot nog toe 131 zaken af. In 90 procent van de gevallen kreeg hij exen zover dat zij geld inleverden.

Jung verzamelt alle informatie op zijn websites www.pensioenscheiden.nl en www.pensioenweetjes.nl Hieronder voorbeelden uit zijn praktijk:  

1.Bent u voor 1 mei 1995 gescheiden en heeft u recent een berekening opgevraagd van het te verrekenen pensioen met uw ex-partner?
Dan kan het zijn dat u meer dan het dubbele moet verrekenen met uw ex-partner dan wanneer u de opgave op het moment van scheiding aangevraagd had. Ouderdomspensioen is duurder geworden en het nabestaandenpensioen goedkoper. We leven gemiddeld langer dan de verzekeraar ten tijde van de scheiding veronderstelde. Wanneer een verzekeraar overging op een ander tarief (lees sterftetafel) dan werden de opgebouwde aanspraken met een gesloten beurs overgezet. Met andere woorden: ze wijzigden niet. Pensioenuitvoerders die dit toepassen zijn o.a. het ABP en  PME (vanaf 2009). Door dezelfde oorzaak kan uw pensioen per 1 april 2013 verlaagd worden. U wordt dan tweemaal benadeeld.

2.Wordt het pensioen wat u van uw ex-partner krijgt geïndexeerd?
De Hoge Raad heeft 6 oktober 2006 bepaald (AW6163,C05,134HR) dat het aan de ex-partner toekomende pensioen geïndexeerd dient te worden als het eigen pensioen ook geïndexeerd wordt. Op de website pensioenweetjes.nl staan de indexeringen van de grootste pensioenuitvoerders vermeld.

3.Krijgt u helemaal niets omdat de waarde van het nabestaandenpensioen op het moment van scheiding de waarde van het ouderdomspensioen oversteeg?
Voor scheidingen tot 1 mei 1995 geldt dat de waarde van het nabestaandenpensioen op het moment van scheiding verrekend wordt met het te verrekenen ouderdomspensioen. Vanaf 1 augustus 1987 geldt echter dat voor de waarde van het ouderdomspensioen rekening gehouden moet worden met een (fictief) afgefinancierd ouderdomspensioen (alleen van toepassing als sprake is van een eindloonsysteem). Veelal is alleen het nabestaandenpensioen afgefinancierd. In dat geval is het te verrekenen pensioen zeer klein of zelfs nul. Ten onrechte!

4.Is het aan uw ex-partner uit te keren pensioen ten onrechte geïndexeerd?
Alleen als uw opgebouwde pensioen geïndexeerd wordt, dient het deel van uw ex-partner ook geïndexeerd te worden. Anders keert u dus pensioen uit aan uw ex-partner, dat u zelf niet eens ontvangt! Pensioenuitvoerders mogen de zogenoemde slapers-index alleen toepassen als u uit dienst getreden bent.

5.Berekening op één of op twee levens?
Er zijn pensioenuitvoerders die de pensioenverrekening baseren op twee levens. Het te verrekenen pensioen wordt dan te hoog vastgesteld. KPN Pensioen (brief 03.08.2012) heeft onlangs aangegeven dat het tarief op alleen het leven van de deelnemer beter aansluit bij de redelijkheid en billijkheid die genoemd wordt in het Boon van Loon arrest (uitspraak Raad van State 1981). Het ABP past dit al vanaf de aanvang toe.

6.Bent u gescheiden na 27 november 1981 en voor 1 mei 1995?
Dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor pensioenverrekening op basis van het Boon van Loon-arrest. In het Burgerlijk Wetboek deel 3 artikel 178 1e lid staat namelijk vermeld dat
te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed gevorderd kan worden.
Pensioenrechten kunnen dus niet verjaren!

Terug naar : Homepage

Onderstaande vermelde Pensioenuitvoerders waren in het oorspronkelijke persbericht niet vermeld.

Wordt ook toegepast door:

1
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (vanaf?)
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (vanaf?)
Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (vanaf?). Met ingang van 1 februari 2019 rekent PGB echter weer met de tarieven op het moment van scheiding.

4
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

 

Laatstelijk aangepast: 24 februari 2019