ccc ` 1

Eerlijk delen?

Homepage
Waarom deze site?
Wie ben ik?
Links
Beantwoording
Berekeningen
Copyright

Pagina 2
Wie vraagt aan?
Ex niet te vinden
Verevening
Rekenregels:
- Wet VPS
- Boon van Loon
Convenant
Info aan ex
Uitstel pensioen
Reparatie
Geen verevening
Partnerpensioen
Op risicobasis?
Rijksoverheid (link)
Wezenpensioen
Wet VPS uitsluiten
Afstand Nab.pensioen
Opzettelijk verzwijgen

Pagina 3
Buitenlands pensioen
Buitenlands huwelijk
Welke rechtsmacht
Conservatoir beslag
Conversie
Toestemming
Andere verdelingen
Inzichtelijk maken
Kosten verzekeraar
Kosten advocaat
Offerte
Overlijden
Alimentatie en:
-Pensioen
-Pré-pensioen
Tijdelijk pensioen
Verjaring BW3 178
Oproep
Fiscus en pensioen
Fiscus en kosten

Pagina 4
Einde samenwonen
Flitsscheiding Geschiedenis :
Partnerpensioen 1973
Boon van Loon 1981
Verevening 1995
Huwelijkse voorwaarde
Wet VPS of
Boon van Loon
Sch van Tafel en Bed
Hertrouw
Waarde-overdracht :
mbt scheiding
mbt partnerpensioen

Pagina 5
Pensioenverweer
Tijdig aanvragen!
Niet tijdig?
Bijzonder Partnerpens
Eerder met pensioen
Uitstel pensioen

Uitleg dmv cijfers
:
Normale verdeling
Wettelijke conversie
Algehele conversie
Conversie ja of nee
Boon van Loon
Plus Art. 30-70

Pagina 6 (Eerlijk?)
De Helft?
Conversie ABP?
Algehele conversie 1?
Algehele conversie 2?
Waarde-overdracht 1?
Verduistering (B)PP?
Samenwoning?
Vereveningsgrens?
Indexering?
Communicatie?
Partnerpensioen?
WVPS voor nov '81?
Boon van Loon:
- verjaart het?
- eerlijk?
- controle cijfers?

Pagina 7
U zoekt een advocaat
Probleem mt advocaat
Nuttige adressen
Waar moet ik zijn?
Grens verevening
Indexering/toeslagen
Info door verzekeraar
Klacht Ombudsman
Advocaat toevoeging
Rechtsbijstand vzi

Pagina 8
Telegraaf 30.04.2011
Boon van Loon Info
-Welke aanspraak
-Uitstelfinanciering
-Uitspraken rechtbank
-Haviltex-Criterium
-Indexering
-27.11.1981 heilig?
-Berekening is juist?
-Berekeningsdatum!
-Juiste tarief!
-Afstempelen

Pagina 9
Siemens

Pagina9a
Rechtsongelijkheid

Pagina10
Tariefsgrondslagen

Pagina11
Boon van Loon arrest

Pagina11a
Arresten mbt BvL

Pagina 12
Waar heeft u recht op

Pagina 13
Backservice!!!!!
Het grote bedrog!

Pagina 14
Brief 24.06.2009

Pagina 15
Brief 15.10.2015

Pagina 16
Nationale Nederlanden

 

 

 

Gratis opvragen
formulier:

Mededeling van scheiding ivm verdeling van ouderdomspensioen

rijksoverheid

Andere handige links

Belangrijk

Nog niet gescheiden?
Pensioenverweer

OPROEP
U ontvangt geen pensioen van uw ex-partner?
Zie pag 4:
Boon van Loon

Scheiding niet binnen 2 jaar gemeld bij verzekeraar? Vraag toch om opgave!
Zie pagina 5.

Controle Boon van Loon berekening!
Zie pagina 6

Aantal bezoekers
121.045

in 2013 : 12.189
in 2014 : 16.161
in 2015 : 20.011
in 2016 : 25.934
in 2017 : 12.367

Wat maak ik mee?
Bedreigingen!
Mijn schuld?

NB. Zie pagina 8

Betaalt U teveel?

Juiste tarief!

Berekeningsdatum!
Eerst nu aangevraagd U betaalt wel tot 2x teveel

U zoekt een advocaat

 

 

 

 

 

Kvk 08056094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de site Pensioenscheiden

Hier vindt u alle informatie om het pensioen bij scheiding van u of uw partner op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen.
Staat uw antwoord er niet bij, neemt u dan met mij contact op!

Was uw ex-partner verzekerd bij Nationale Nederlanden en bent u van de echt gescheiden voor 1 mei 1995, dan is het te verrekenen pensioen, als sprake was van een eindloonregeling, waarschijnlijk niet juist vastgesteld!!!!

Kwam het pensioen van uw ex-partner niet voor verevening in aanmerking. Delta Lloyd rekende niet juist! Nu wel?

Bent u gescheiden na 27.11.1981 en voor 01.01.2000 en werkte uw ex bij Siemens? Dan is het te verevenen of te verrekenen pensioen waarschijnlijk niet juist berekend.
Wist U dat PME geen berekeningen meer verstrekt? Hebben ze dat gedaan omdat ze Siemens dekken?

Wilt u wettelijke conversie toepassen? Pas op!

Hanteer(t)de uw pensioenuitvoerder het juiste tarief?
Is aan u bekend dat het ABP, PMT en er zijn er nog veel meer vanaf 2009/2010 het Boon van Loon Arrest aan hun laars lappen? Wat u moet verrekenen is/wordt te hoog vastgesteld!

Waarom verstrekt het ABP geen onderbouwing meer bij haar Boon van Loon berekeningen? Waar zijn ze bang voor?

Wordt het te verrekenen pensioen voor en na ingang geïndexeerd? Onterecht niet of onterecht wel, terecht niet of terecht wel! Indexeren BPF Bouw of Rabobank Pensioenfonds e.a. ten rechte of ten onrechte? Hier vindt u alle informatie.

Rechtsongelijkheid! Steelt de Nederlandse Staat?
Wist u dat de Nederlandse Staat u straft als u het aan uw ex uit te keren pensioen zelf uitkeert in plaats van dat door de pensioenuitvoerder te laten uitkeren? U betaalt meer zorgpremie en ontvangt minder zorgtoeslag en ......

Wist u dat u alle kosten (o.a. advocaat- en proceskosten) die u moet maken om tot pensioenverrekening te komen kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting? Zie: Fiscus en kosten!
Geldt ook voor scheidingen na 1 mei 1995, mits .....

Bent u een vrouw en gescheiden voor 1 mei 1995 en deelnemer bij het ABP of het AMP en moet u uw pensioen verrekenen? Dan is het mogelijk dat u al uw pensioen opgebouwd tot de datum scheiding met uw ex-partner verrekent!

Scheiding voor 1 mei 1995. Nooit meer dan 50%!
Wist u dat er een Arrest van de Hoge Raad ligt waarin staat dat u nooit meer dan 50% hoeft te verrekenen met uw ex-partner!

Krijgt U waar U recht op heeft?
Wordt u als u gescheiden bent vogelvrij verklaart als het erop aankomt dat uw pensioen juist verdeeld wordt? Is er in Nederland een instelling die boven de verzekeraar staat en uw rechten beschermt? Kan de Rechtbank u beschermen? Een advocaat? De Ombudsman Pensioenen?

Evaluatie Wet VP S (al iets mee gedaan?)
Op 24 juni 2009 hebben de Minister van Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal met een aantal aanbevelingen voor wijziging van de Wet VPS en/of .........

Er is iets grondigs mis met de Nederlandse Rechtsstaat
2015.10.10 - Open aangetekende brief o.a. aan:
Eerste Kamer, Alle fractiesTweede Kamer, Ombudsman Pensioenen, Nationale Ombudsman, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie, Kranten, Media, Opiniebladen, Nieuwsprogramma's etc. etc.

Het doel van deze site is:

* een brug te slaan tussen pensioenverzekeraars, bedrijfspensioenfondsen, advocaten, notarissen, echtscheidingsbemiddelaars en beide ex-partners, met name op het gebied van scheiden/delen van pensioenvermogens;

* de informatie die pensioenverzekeraars verstrekken voor scheiding en na scheiding te verbeteren!

* advocaten, notarissen en echtscheidingsbemiddelaars en partners of ex-partners inzicht te geven in de moeilijke pensioenmaterie met betrekking tot scheiding

Wie staat er achter deze site :

Mijn naam is Peter Jung. Ik ben ruim 35 jaar werkzaam geweest als pensioenspecialist bij één van de grootste pensioenverzekeraars van ons land.
De laatste 20 jaar met name als specialist op het gebied van scheiding, einde geregistreerd partnerschap en beëindiging samenwonen. Niet alleen op het gebied van pensioen in samenhang met scheiding, maar ook op juridisch gebied.

Het waarom van deze site

In die 20 jaar heb ik ervaren:
- hoe slecht sommige advocaten geïnformeerd zijn op pensioengebied
- hoe slecht sommige verzekeraars (ex) partners informeren
- hoe recht- of onrechtvaardig onze wetgever hiermee omgaat
- hoe ex-partners met elkaar kunnen omgaan.

Wat gaat er fout of is niet goed geregeld:
- sommige verzekeraars verstrekken geen polis aan de ex-partner
- sommige advocaten informeren partners onvoldoende over hun mogelijkheden
- sommige verzekeraars werken niet mee aan een andere verdeling (conversie)
- sommige partners informeren de pensioenverzekeraar niet dat ze gescheiden zijn
- sommige partners informeren de pensioenverzekeraar niet wat is afgesproken
- sommige verzekeraars verstrekken geen informatie over de mogelijkheden
- sommige verzekeraars maken (bewust) structurele fouten
- indien sprake is geweest van waarde-overdracht wordt meestal niet juist gedeeld

Wat moet anders :
- advocaten moeten zich beter laten informeren
- advocaten moeten (ex)partners beter informeren
- pensioenverzekeraars moeten meer informatie verstrekken
- pensioenverzekeraars moeten de ex-partner beter informeren
- het pensioenvermogen moet eerlijker verdeeld kunnen worden (=wetswijziging)

Beantwoording van uw vragen

Wanneer het beantwoorden van uw vraag niet al teveel tijd kost, zal deze gratis beantwoord worden. Stelt u meerdere vragen of vergt de beantwoording meer tijd, dan breng ik u € 36,- per uur of een gedeelte daarvan in rekening.

U kunt een mail sturen naar : info@pensioenscheiden.nl of
een fax sturen naar 0561 856496

U kunt mij bereiken onder telefoonnummer : 06 52035795

Niet bereikbaar: Maandag tot 19.00 uur, dinsdag na 10.00 uur, woensdag- en donderdagmorgen en de hele vrijdag. Uiteraard mag u wel een boodschap inspreken of SMS'en. Ik neem dan zo snel mogelijk met u contact op.

Berekeningen

Alle in de site genoemde cijfers zijn indicaties, waar u geen rechten aan kan ontlenen. Voor een nauwkeurige berekening dient u zich te wenden tot uw pensioenuitvoerder.

Wat kan ik voor u doen

- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor pensioenverrekening of verevening.
- Een indicatieve opgave vervaardigen van het te verrekenen pensioen
- Onderzoeken of u niet te veel met uw ex-partner moet verrekenen
- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor Bijzonder Partnerpensioen.
- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor indexering van het pensioen.
- Onderzoeken of u niet teveel indexering betaalt aan uw ex-partner
- Uw ex aanschrijven dat u in aanmerking wilt komen voor pensioenverrekening.
- Uw ex aanschrijven dat hij/zij tot betaling overgaat.

Copyright

Copyright 2008-2017 Pensioenscheiden. Ik behoud mijn rechten voor. Alle vermelde informatie op deze website mag gebruikt worden in artikelen of anderszins, mits daarbij de bron nauwkeurig wordt vermeld.